Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan dan Tertib Niaga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

Bidang Perdagangan dan Tertib Niaga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang perdagangan dan tertib niaga

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perdagangan dan Tertib Niaga mempunyai fungsi 
 • penyusunan rencana dan program kerja di bidang Perdagangan dan Tertib Niaga;
 • pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan tertib niaga;
 •  pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang distribusi dan tertib niaga, bidang pengembangan ekspor dan promosi perdagangan dan bidang pemberdayaan konsumen;
 •  pengkajian bahan penerbitan izin/rekomendasi perdagangan kayu antar pulau terdaftar, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan,  usaha perdagangan minuman beralkohol  golongan B dan C untuk pengecer;
 • pengkajian bahan penerbitan surat tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang, surat tanda pendaftaran waralaba dalam negeri, penerimaan surat tanda pendaftaran waralaba lanjutan dalam negeri dan penerimaan lanjutan surat tanda pendaftaran waralaba  lanjutan luar negeri dan surat keterangan asal;
 •  pembinaan dan pengembangan perdagangan dan tertib niaga;
 • pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 •  pelaksananaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 •  pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 • laporan hasil pelaksanaan tugas.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perdagangan dan Tertib Niaga, membawahkan :

 • Seksi Distribusi dan  Tertib Niaga;
 • Seksi Pengembangan Ekspor dan Promosi Perdagangan;dan
 • Seksi Pemberdayaan Konsumen


Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh  Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang